คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 212/2565

2 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ที่ 212/2565 เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง