ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผ฿้มรส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

28 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***

ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

ปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2533bo หรือ ทาง QR - code ด้านบน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!