องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น.

9 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!