กำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

29 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขอประกาศกำหนดระยะเวลาเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-15 ตำบลแก้มอ้น ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.