ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

27 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ด้วยช่วงนี้อยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้นจึงได้ #ขยายเวลาการชำระภาษีออกไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2564 (โดยไม่มีเบี้ยปรับ) และได้มีการลดหย่อนภาษีจำนวน 90 % 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!