กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น คุณพรพรรณ แก้วกาจน์ กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน คุณอนงค์ มากภู่

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จำหน่ายกระเป๋าสานพลาสติก    

กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น  คุณพรพรรณ  แก้วกาจน์

กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน คุณอนงค์  มากภู่