ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ ซอยบ้านดาบเชียรต่อจากเส้นเดิม ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

15 มิถุนายน 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ ซอยบ้านดาบเชียรต่อจากเส้นเดิม ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง