ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก

16 กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งแฝก บริเวณนายติ่ง ศรีสงสาร ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง