ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น บริเวณบ้านนายประทวน ใจซื่อ ถึงบ้านนางอ่อนศรี แก้วกาญจน์ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

3 กรกฎาคม 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น บริเวณบ้านนายประทวน ใจซื่อ  ถึงบ้านนางอ่อนศรี  แก้วกาญจน์ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง