ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา สายลำภาชีเชื่อมต่อเส้นเดิม ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

20 มิถุนายน 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 บ้านวังปลา สายลำภาชีเชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน)  ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง