มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประเภท : คู่มือสำหรับการบริการ

ท่านสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลด ข้อมูลมาตรฐานต่างๆได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!