กองช่าง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ตุ๊กตา คำจันทร์