งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วรกาญจน์ เวที